ĐBQH: CẦN LÀM RÕ VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Chuyên mục: Phiên họp thứ 31 | Lượt xem : 4,968

Ngày đăng: 18/03/2024

ĐBQH: CẦN LÀM RÕ VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?