CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG ENTERPRIZE ENERGY CỦA ANH ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ 270KM ĐƯỜNG DÂY 500KV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI | Lượt xem : 548

Ngày đăng: 30/06/2022

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG ENTERPRIZE ENERGY CỦA ANH ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ 270KM ĐƯỜNG DÂY 500KV

Sáng 29/06, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ông Ian Hatton, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng Enterprize Energy của Anh

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?