CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KẾT LUẬN PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 6/7

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI | Lượt xem : 358

Ngày đăng: 06/07/2022

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KẾT LUẬN PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 6/7

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?