CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: GIÁM SÁT CẦN KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG "BA SÔI, HAI LẠNH"

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,248

Ngày đăng: 17/11/2023

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: GIÁM SÁT CẦN KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG "BA SÔI, HAI LẠNH"

Kết quả giám sát ngày càng tốt hơn, các hình thức, phương thức giám sát của Quốc hội được tăng cường. Tuy nhiên công tác giám sát cần khắc phục được tình trạng 3 sôi 2 lạnh . Đây là khẳng định của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi bế mạc hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 và triển khai chương trình giám sát năm 2024.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?