ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,826

Ngày đăng: 29/11/2023

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, thành công tốt đẹp sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?