CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI BULGARIA ĐỒNG CHỦ TRÌ HỌP BÁO KẾT QUẢ HỘI ĐÀM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,417

Ngày đăng: 08/01/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI BULGARIA ĐỒNG CHỦ TRÌ HỌP BÁO KẾT QUẢ HỘI ĐÀM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?