CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,136

Ngày đăng: 27/02/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?