CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ KÝ CHỨNG THỰC LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 2,431

Ngày đăng: 04/02/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ KÝ CHỨNG THỰC LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV. Sau kỳ họp, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan đã thực hiện rà soát kỹ thuật văn bản sau thông qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực văn bản Luật theo quy định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?