CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ, CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 2,204

Ngày đăng: 01/02/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ, CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?