CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: 2024 LÀ NĂM ĐỂ TĂNG TỐC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,719

Ngày đăng: 15/02/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: 2024 LÀ NĂM ĐỂ TĂNG TỐC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?