CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 2,924

Ngày đăng: 04/03/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?