CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN ỦY BAN KINH TẾ NHẬT – VIỆT CỦA LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬT BẢN: TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GÓP PHẦN VUN ĐẮP QUAN HỆ HAI NƯỚC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 2,275

Ngày đăng: 28/03/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN ỦY BAN KINH TẾ NHẬT – VIỆT CỦA LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬT BẢN: TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GÓP PHẦN VUN ĐẮP QUAN HỆ HAI NƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?