CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: ĐÃ CÓ CHUYỂN BIẾN TRONG TRIỂN KHAI CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 3,446

Ngày đăng: 07/03/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: ĐÃ CÓ CHUYỂN BIẾN TRONG TRIỂN KHAI CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?