TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐND TOÀN QUỐC NĂM 2023, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 919

Ngày đăng: 25/03/2024

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐND TOÀN QUỐC NĂM 2023, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?