CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM ĐƯỜNG BAY VIỆT NAM - TRUNG QUỐC CỦA VIETNAM AIRLINES

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,870

Ngày đăng: 09/04/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM ĐƯỜNG BAY VIỆT NAM - TRUNG QUỐC CỦA VIETNAM AIRLINES

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?