CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN NGUYỆN CỐNG HIẾN HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 276

Ngày đăng: 20/05/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN NGUYỆN CỐNG HIẾN HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?