PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,876

Ngày đăng: 03/05/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?