PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,051

Ngày đăng: 04/05/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?