PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP HẠ NGHỊ SĨ ANDRÉ FLAHAUT, BỘ TRƯỞNG QUỐC VỤ VƯƠNG QUỐC BỈ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 830

Ngày đăng: 15/05/2024

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP HẠ NGHỊ SĨ ANDRÉ FLAHAUT, BỘ TRƯỞNG QUỐC VỤ VƯƠNG QUỐC BỈ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?