TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NHÂN ĐẠI TOÀN QUỐC TRUNG QUỐC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 865

Ngày đăng: 08/05/2024

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NHÂN ĐẠI TOÀN QUỐC TRUNG QUỐC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?