CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP CHỦ TỊCH HIỆP HỘI TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI NAJIB EL KHADI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,687

Ngày đăng: 21/06/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP CHỦ TỊCH HIỆP HỘI TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI NAJIB EL KHADI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?