CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN BÁO CHÍ ĐÃ ĐỒNG HÀNH, ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,245

Ngày đăng: 19/06/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN BÁO CHÍ ĐÃ ĐỒNG HÀNH, ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?