LỄ TRAO HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TẶNG PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 194

Ngày đăng: 07/06/2024

LỄ TRAO HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI ĐẢNG TẶNG PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?