TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIỮA QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NGHỊ VIỆN INDONESIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,647

Ngày đăng: 12/06/2024

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIỮA QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NGHỊ VIỆN INDONESIA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?