ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP 7 QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,993

Ngày đăng: 29/06/2024

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP 7 QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?