CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI QUÂN KHU 9

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,193

Ngày đăng: 02/07/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI QUÂN KHU 9

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?