CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA X

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,352

Ngày đăng: 03/07/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA X

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?