CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: THANH HOÁ CẦN TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐỂ BỨT PHÁ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,056

Ngày đăng: 08/07/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: THANH HOÁ CẦN TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC NGHỊ QUYẾT ĐỂ BỨT PHÁ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?