ĐBQH ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THÊM VIỆC GIẢM 2% THUẾ VAT

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 7 | Lượt xem : 523

Ngày đăng: 25/05/2024

ĐBQH ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THÊM VIỆC GIẢM 2% THUẾ VAT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?