ĐBQH: CẦN ĐẨY MẠNH VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI ĐỂ THỦ ĐÔ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 7 | Lượt xem : 100

Ngày đăng: 28/05/2024

ĐBQH: CẦN ĐẨY MẠNH VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI ĐỂ THỦ ĐÔ PHÁT TRIỂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?