QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐẶC BIỆT LÀ BẢO VẬT QUỐC GIA, DI SẢN VĂN HÓA

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 7 | Lượt xem : 727

Ngày đăng: 24/05/2024

QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐẶC BIỆT LÀ BẢO VẬT QUỐC GIA, DI SẢN VĂN HÓA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?