ỦNG HỘ CHO PHÉP HÀ NỘI CÓ QUYỀN YÊU CẦU CẮT ĐIỆN, NƯỚC VỚI CÔNG TRÌNH VI PHẠM

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 7 | Lượt xem : 122

Ngày đăng: 28/05/2024

ỦNG HỘ CHO PHÉP HÀ NỘI CÓ QUYỀN YÊU CẦU CẮT ĐIỆN, NƯỚC VỚI CÔNG TRÌNH VI PHẠM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?