CÂN NHẮC THỜI GIAN ÁP DỤNG ĐIỀU CHỈNH VỐN THỰC HIỆN CTMTQG TẠI VÙNG ĐBDTTS

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 7 | Lượt xem : 362

Ngày đăng: 17/06/2024

CÂN NHẮC THỜI GIAN ÁP DỤNG ĐIỀU CHỈNH VỐN THỰC HIỆN CTMTQG TẠI VÙNG ĐBDTTS

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?