CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT TẠI KỲ HỌP THỨ 7 THÀNH CÔNG, RÕ TRÁCH NHIỆM, RÕ GIẢI PHÁP

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 7 | Lượt xem : 1,181

Ngày đăng: 06/06/2024

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT TẠI KỲ HỌP THỨ 7 THÀNH CÔNG, RÕ TRÁCH NHIỆM, RÕ GIẢI PHÁP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?