NÂNG CAO VAI TRÒ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 7 | Lượt xem : 343

Ngày đăng: 18/06/2024

NÂNG CAO VAI TRÒ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?