ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Chuyên mục: Kỳ họp bất thường lần thứ 5 | Lượt xem : 18,118

Ngày đăng: 18/01/2024

ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?