HƠN 63 NGHÌN TỶ ĐỒNG BỔ SUNG VÀO VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Chuyên mục: Kỳ họp bất thường lần thứ 5 | Lượt xem : 17,800

Ngày đăng: 18/01/2024

HƠN 63 NGHÌN TỶ ĐỒNG BỔ SUNG VÀO VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?