Ý KIẾN CỦA ĐB TRẦN HỒNG THẮM VỀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (13/12/2013)

Chuyên mục: HỎI ĐÁP | Lượt xem : 1,975

Ngày đăng: 24/08/2013

Ý KIẾN CỦA ĐB TRẦN HỒNG THẮM VỀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (13/12/2013)

Ý KIẾN CỦA ĐB TRẦN HỒNG THẮM VỀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (13/12/2013)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?