Ý KIẾN CỦA ĐBQH LÊ THANH VÂN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (20/11/2013)

Chuyên mục: HỎI ĐÁP | Lượt xem : 2,069

Ngày đăng: 24/08/2013

Ý KIẾN CỦA ĐBQH LÊ THANH VÂN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (20/11/2013)

Ý KIẾN CỦA ĐBQH LÊ THANH VÂN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (20/11/2013)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?