HỎI ĐÁP

Ý KIẾN CỦA ĐB TRẦN HỒNG THẮM VỀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (13/12/2013)
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/08/2013

Ý KIẾN CỦA ĐB TRẦN HỒNG THẮM VỀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (13/12/2013)

Ý KIẾN CỦA ĐB TRẦN ĐẠI QUANG VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỐNG BỨC CUNG, DÙNG NHỤC HÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA (12/12/2013)
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/08/2013

Ý KIẾN CỦA ĐB TRẦN ĐẠI QUANG VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỐNG BỨC CUNG, DÙNG NHỤC HÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA (12/12/2013)

Ý KIẾN ĐB NGUYỄN MINH PHƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ (11/12/2013)
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/08/2013

Ý KIẾN ĐB NGUYỄN MINH PHƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ (11/12/2013)

ĐB NGUYỄN MINH LÂM TRAO ĐỔI VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (27/11/2013)
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/08/2013

ĐB NGUYỄN MINH LÂM TRAO ĐỔI VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (27/11/2013)

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐBQH NGUYỄN THANH THỦY ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ (25/11/2013)
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/08/2013

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐBQH NGUYỄN THANH THỦY ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ (25/11/2013)

Ý KIẾN CỦA ĐBQH PHẠM VĂN CƯỜNG VỀ TÌNH TRẠNG MUA BÁN NGƯỜI QUA BIÊN GIỚI (21/11/2013)
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/08/2013

Ý KIẾN CỦA ĐBQH PHẠM VĂN CƯỜNG VỀ TÌNH TRẠNG MUA BÁN NGƯỜI QUA BIÊN GIỚI (21/11/2013)

Ý KIẾN CỦA ĐBQH LÊ THANH VÂN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (20/11/2013)
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/08/2013

Ý KIẾN CỦA ĐBQH LÊ THANH VÂN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (20/11/2013)

ĐBQH LÊ THANH VÂN CHIA SẺ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI (20/11/2013)
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/08/2013

ĐBQH LÊ THANH VÂN CHIA SẺ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI (20/11/2013)