BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 29 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: Phiên họp thứ 29 | Lượt xem : 6,820

Ngày đăng: 09/01/2024

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 29 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 29 sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả hoàn thành chương trình đề ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?