LÀM RÕ QUY ĐỊNH CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG ĐẦU TƯ CÔNG

Chuyên mục: Phiên họp thứ 29 | Lượt xem : 5,788

Ngày đăng: 09/01/2024

LÀM RÕ QUY ĐỊNH CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG ĐẦU TƯ CÔNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?