THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Chuyên mục: Phiên họp thứ 29 | Lượt xem : 597

Ngày đăng: 08/01/2024

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?