NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 800

Ngày đăng: 15/09/2021

NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?