CẦN SỰ VÀO CUỘC VÀ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 22,396

Ngày đăng: 15/09/2021

CẦN SỰ VÀO CUỘC VÀ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH

CẦN SỰ VÀO CUỘC VÀ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?