BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẬN LỖI CHẬM TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 330

Ngày đăng: 15/06/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẬN LỖI CHẬM TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Sáng 14/6, đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Thông tin và Truyền thông về “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 - 2022".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?