NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI CƠ SỞ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 284

Ngày đăng: 14/06/2023

NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI CƠ SỞ

Tại buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với UBND huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk về vấn đề thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều vướng mắc ở địa phương liên quan đến thực hiện các dự án thành phần được các đại biểu quan tâm ý kiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?