QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHUNG CHƯA PHÙ HỢP VỚI NGÀNH DẦU KHÍ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 390

Ngày đăng: 16/06/2023

QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHUNG CHƯA PHÙ HỢP VỚI NGÀNH DẦU KHÍ

Tiếp tục hoạt động giám sát chuyên đề, sáng 16/6, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về “việc thực hiện Nghị quyết số 99 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?