ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA LÀM VIỆC VỚI HUYỆN A LƯỚI, THỪA THIÊN-HUẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 376

Ngày đăng: 21/07/2023

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA LÀM VIỆC VỚI HUYỆN A LƯỚI, THỪA THIÊN-HUẾ

Sáng 21/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia đã làm việc với huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?