GIÁM SÁT TOÀN DIỆN: ĐIỆN GIÓ Ở VIỆT NAM: THÁO GỠ RÀO CẢN, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 510

Ngày đăng: 17/07/2023

GIÁM SÁT TOÀN DIỆN: ĐIỆN GIÓ Ở VIỆT NAM: THÁO GỠ RÀO CẢN, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Gần 3 tháng qua, các tổ công tác của Đoàn giám sát của UBTVQH về thực hiện chính sách phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 đã tích cực giám sát thực địa. Câu chuyện về điện gió với những bất cập cần sớm tháo gỡ là một trong những vấn đề quan trọng được Đoàn giám sát quan tâm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?